Quảng Yên

Quảng Yên: Hợp long cầu Sông Chanh 2

Cầu Sông Chanh 2 thuộc Dự án đường từ nút giao chợ Rộc đến nút giao Phong Hải được khởi công xây dựng vào thá…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào