TOP

- Hướng dẫn reset lại password mật khẩu đầu ghi camera khi bạn quên mật khẩu vào hệ thống.

- Trong quá trình sử dụng đầu ghi Cyberview có thể bạn quên password, tệ hơn là bạn quên mất mật khẩu cao nhất quản lý "admin". Lúc này bạn phải gởi đầu ghi về cho nhà sản xuất.

- Chúng tôi hướng dẫn bạn khôi phục mật khẩu mặc định của đầu ghi Cyberview trực tiếp.

Bước 1:  Đảm bảo DVR đã được cấp nguồn.

Bước 2: Kết nối dây cable mạng đầu ghi hình vào hệ thống mạng hay trực tiếp vào máy tính.

Bước 3: Download static/file/SuperPasswordCyberview.html

Bước 4: Mở phần mềm Super Password từ máy tính (Xem trong hệ thống mạng chỉ gắn duy nhất 1 đầu ghi hình cần reset admin).

{关键字}

- Thay đổi ngày/tháng/năm, thời gian trên phần mềm giống như hiển thị trên đầu ghi hình đang hiển thị.

- Chọn Product hiển thị password mặc định.

- Vào màn hình login vào đầu ghi Cyberview đăng nhập vào username: Admin và password vừa tạo được.

 

Casino online là gì-Chơi casino trực tuyến trên điện thoại