Quảng Ninh thu hút FDI phát triển kinh tế xã hội như thế nào ?

Tính từ năm 1990 khi Quảng Ninh thu hút dự án FDI đầu tiên, đến nay tỉnh đã thu hút hơn 200 dự án với tổng vốn đăng ký trên 7,5 tỷ USD. Việc thu hút dòng "vốn ngoại" ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong chiến lược phát triển KT-XH của địa phương. Quảng Ninh đã và đang xây dựng nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, hấp dẫn các nhà đầu tư FDI.

Theo số liệu thống kê của Sở KH&ĐT, hiện các KCN, KKT đang có 73 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 3,25 tỷ USD, trong đó có 53 dự án tại các KCN với tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ USD và 20 dự án tại các KKT cửa khẩu với tổng vốn đầu tư 247,06 triệu USD; còn lại là các dự án ngoài KCN, KKT với tổng vốn đầu tư trên 3,8 tỷ USD.

Tính riêng giai đoạn từ năm 2015 đến nay, tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 64 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 2,2 tỷ USD. Phân bố vốn FDI vào các ngành, lĩnh vực kinh tế đang chuyển dịch tích cực đối với kinh doanh bất động sản do thị trường mở rộng, doanh nghiệp trong nước có tiềm lực mạnh hơn nên một số nhà đầu tư nước ngoài liên doanh, liên kết chuyển giao công nghệ mới, phương thức kinh doanh mới cho doanh nghiệp trong nước.


Các dự án FDI trên địa bàn tỉnh đã góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 29.500 lao động trực tiếp và chục ngàn lao động gián tiếp, góp phần nâng cao phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống một bộ phận trong cộng đồng dân cư, đưa mức GDP đầu người tăng lên hàng năm. Hình thành đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật có trình độ cao, từng bước tiếp cận được với khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao.

Có thể khẳng định, khu vực FDI góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ tiên tiến vào Quảng Ninh, phát triển một số ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, như: Công nghiệp chế biến thực phẩm (dầu thực vật, sản xuất bột mì), khai thác chế biến than, sản xuất volfram, kim loại hiếm, sản xuất điện v.v.. Nhìn chung, trình độ công nghệ của khu vực FDI cao hơn hoặc bằng các thiết bị tiên tiến đã có trong nước và tương đương các nước trong khu vực. Hầu hết các doanh nghiệp FDI áp dụng phương thức quản lý tiên tiến, được kết nối và chịu ảnh hưởng của hệ thống quản lý hiện đại của công ty mẹ.

- Theo Báo Quảng Ninh

Đăng nhận xét

Bạn đã gửi bình luận !

Mới hơn Cũ hơn