HẠ LONG: ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TỈNH

Ngày 21/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hạ Long lần thứ XXV chính thức khai mạc. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Đảng bộ TP Hạ Long tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tầm nhìn, chiến lược phát triển; huy động sức mạnh tổng hợp đẩy nhanh thực hiện các đột phá chiến lược; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế hợp lý, hiện đại, có hiệu quả và bền vững, giữ vững đà và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng là đầu tàu, động lực tăng trưởng kinh tế có sức hấp dẫn và lan tỏa của tỉnh và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Chủ tịch HĐND Tỉnh Nguyễn Xuân Ký: Hạ Long động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh


Nguyên văn bài phát biểu:

Hôm nay, Tôi rất vui mừng về dự Đại hội lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ thành phố Hạ Long - một đảng bộ lớn, có vai trò rất quan trọng đối với tỉnh Quảng Ninh. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Thành phố. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, cùng 339 đại biểu chính thức của Đại hội đại diện cho 22.395 đảng viên của Đảng bộ thành phố Hạ Long và qua các đồng chí tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân Thành phố.
Như chúng ta đã biết, 5 năm qua, kế thừa, phát huy thành tựu chung của gần 35 năm đổi mới, thành quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), nhất là tiếp tục kế thừa, phát triển tư duy, tầm nhìn, lộ trình, phương thức phát triển của nhiệm kỳ 2010 - 2015, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc.
Kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng cao, ổn định và luôn trong nhóm dẫn đầu cả nước, bình quân 5 năm đạt trên 10%/năm. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện đáng kể; quy mô, tiềm lực của nền kinh tế tăng lên rõ rệt; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ gắn với chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. Môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện nằm trong nhóm đứng đầu toàn quốc trong nhiều năm. Thúc đẩy có hiệu quả đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, thu hút được nguồn lực lớn ngoài ngân sách, tạo đột phá mạnh mẽ cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông thúc đẩy liên kết vùng và hợp tác quốc tế. Tỉnh đã thực hiện gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Diện mạo thành thị và nông thôn thay đổi rõ rệt; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, nhất là tại các khu vực đặc biệt khó khăn, nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt khoảng 6.350 USD, gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh theo tiêu chí đa chiều chỉ còn 0,36%.
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng an ninh được bảo đảm; chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được giữ vững; hoạt động đối ngoại được mở rộng, đi vào chiều sâu.
Những thành quả nêu trên của tỉnh Quảng Ninh có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của Đảng bộ thành phố Hạ Long ở cả hai giai đoạn. Đảng bộ thành phố Hạ Long đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của tỉnh Quảng Ninh, nhất là Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 30/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố Hạ Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, triển khai quyết liệt, toàn diện các mặt công tác. Đồng thời, chuẩn bị những tiền đề, điều kiện cần thiết, tập trung triển khai bài bản, sáng tạo, có lộ trình phù hợp các nghị quyết của Trung ương, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của tỉnh về việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ bảo đảm sự ổn định sau sắp xếp với sự đồng thuận, ủng hộ cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngày 01/01/2020, Đảng bộ thành phố Hạ Long mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ huyện Hoành Bồ vào Đảng bộ thành phố Hạ Long - một dấu mốc lịch sử rất quan trọng của Đảng bộ Thành phố, mở ra một giai đoạn phát triển mới bền vững hơn không chỉ của riêng thành phố Hạ Long, mà còn của cả tỉnh Quảng Ninh với tầm nhìn dài hạn.
Trong rất nhiều thành tựu, nổi bật nhất là: Kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, bình quân đạt 14,6%/năm, cao hơn bình quân chung của tỉnh. Chất lượng tăng trưởng tiến bộ rõ rệt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, bền vững; du lịch, dịch vụ ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tổng thu ngân sách trên địa bàn đứng đầu trong các địa phương, đóng góp gần 50% tổng thu ngân sách của tỉnh. Hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, dịch vụ, du lịch, văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục có bước phát triển đột phá với những công trình đồng bộ, hiện đại, đẳng cấp khu vực, quốc tế; tạo bước chuyển mạnh mẽ về diện mạo đô thị và nâng tầm vị thế mới của trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, giáo dục của tỉnh; thể hiện rõ vai trò động lực, trung tâm phát triển năng động trong không gian phát triển “Một tâm - hai tuyến - đa chiều - hai điểm đột phá” của tỉnh. Môi trường đầu tư được cải thiện, cải cách hành chính được chú trọng.
Công tác quản lý nhà nước có nhiều tiến bộ, hiệu lực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quản lý kinh tế - xã hội, quản lý vịnh Hạ Long, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường. Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với ngành Than tập trung từng bước giải quyết mối quan hệ giữa khai thác than theo hướng bền vững, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia với phát triển du lịch, dịch vụ tổng hợp, hiện đại trên cùng một địa bàn. Thành phố Hạ Long là địa phương đi đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin trong nhiều lĩnh vực, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh.
Chăm lo các lĩnh vực văn hoá - xã hội; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội. Giữ vững chất lượng giáo dục, đào tạo của địa phương đứng đầu toàn tỉnh, từng bước phát triển mô hình giáo dục thông minh; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh với nhiều mô hình chuyên sâu. Chú trọng xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hạ Long - Quảng Ninh. Công tác giảm nghèo, tạo việc làm đạt kết quả rõ nét; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện, nâng cao đáng kể. Tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2020 của Thành phố ước đạt gần 10.000 USD. Chương trình xây dựng Nông thôn mới, Đề án 196 và Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” đạt hiệu quả thiết thực.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Thành phố được đặc biệt chú trọng, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy; niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp được nâng lên.
Công tác quốc phòng quân sự địa phương được chú trọng; giữ vững an ninh chính trị được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là sau khi mở rộng địa giới hành chính Thành phố; không để xảy ra bị động, bất ngờ, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn được bảo vệ tuyệt đối an toàn. Kể từ khi xuất hiện dịch bệnh COVID-19, thành phố Hạ Long là một trong những địa bàn trực tiếp chịu áp lực, tác động, ảnh hưởng nặng nề trên nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, song Thành phố đã quyết liệt, sáng tạo, chủ động phòng, chống dịch bệnh, giữ vững địa bàn an toàn, nhanh chóng phục hồi ngành du lịch, dịch vụ, lấy lại đà tăng trưởng, hoàn thành “mục tiêu kép”.
Tôi đề nghị Đại hội chúng ta nhiệt liệt biểu dương những thành tựu rất cơ bản và quan trọng đó.
Bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được rất đáng ghi nhận, biểu dương nêu trên, thành phố Hạ Long còn những hạn chế, thiếu sót. Đó là:
Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và trong một số cán bộ, đảng viên so với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới còn hạn chế, nhất là trong khâu tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát. Tốc độ tăng trưởng khu vực du lịch, dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; hệ thống sản phẩm du lịch chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của một điểm đến du lịch biển chất lượng cao, đẳng cấp tầm cỡ khu vực và quốc tế, nhất là sản phẩm du lịch về đêm, mùa thấp điểm.
Chất lượng hạ tầng kỹ thuật đô thị ở một số khu vực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động qua đào tạo, trình độ cao so với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và nhu cầu của doanh nghiệp, nhà đầu tư còn hạn chế. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, đô thị, tài nguyên, đầu tư công, hiệu quả thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt chưa đạt yêu cầu; công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản còn nhiều thách thức. An ninh trật tự vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Sau sáp nhập địa giới hành chính đang đặt ra rất nhiều vấn đề mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cần một lộ trình khoa học, hợp lý.
Những vấn đề trên cần được Đại hội thảo luận, phân tích, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để có giải pháp khắc phục kịp thời.
Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tác động, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 chưa thể dự báo hết được, tỉnh Quảng Ninh đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức trong thực hiện mục tiêu xây dựng Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc”; và phấn đấu trước năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 197 ngày 5/6/2020 đặt ra yêu cầu rất cao đối với đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh nói chung và thành phố Hạ Long nói riêng.
Mục tiêu xây dựng, phát triển Hạ Long trở thành “thành phố du lịch biển văn minh, thân thiện, trung tâm dịch vụ - du lịch quốc gia đẳng cấp quốc tế với hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long”; “phát triển bền vững, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu” theo Quyết định số 702 ngày 7/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ là nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng cũng rất vinh dự của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Hạ Long.
Tôi cơ bản tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu và các chương trình trọng tâm đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đồng thời, lưu ý một số vấn đề sau đây để các đại biểu tập trung đi sâu thảo luận, làm rõ, bổ sung, hoàn thiện để thống nhất thực hiện:
Một là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tầm nhìn, chiến lược phát triển; phát huy đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp đẩy nhanh thực hiện các đột phá chiến lược; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế hợp lý, hiện đại, có hiệu quả và bền vững, giữ vững đà và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân; xứng đáng là đầu tàu, động lực tăng trưởng kinh tế có sức hấp dẫn và lan tỏa của tỉnh và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
Kết hợp chặt chẽ công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; từng bước phát triển kinh tế số một cách hiệu quả. Tập trung phát triển du lịch, dịch vụ; phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh riêng có và lợi thế khác biệt của thành phố Hạ Long để phát triển du lịch, dịch vụ nhanh và bền vững; vươn tầm đẳng cấp quốc tế, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế; khai thác hiệu quả không gian biển, đảo và các giá trị nổi trội của di sản Vịnh Hạ Long gắn với Bái Tử Long, tài nguyên rừng mà vùng lõi là khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng gắn với bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc để đa dạng hóa sản phẩm, loại hình du lịch ban ngày, về đêm, theo mùa; cơ cấu lại thị trường sau đại dịch COVID-19; nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, thân thiện, cạnh tranh văn minh, bình đẳng, xây dựng văn hóa du lịch gắn với xây dựng và định vị thương hiệu du lịch Hạ Long - Quảng Ninh tầm quốc gia, quốc tế. Cơ cấu lại công nghiệp, nâng cao trình độ công nghệ, tăng tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghệ thông minh với giá trị gia tăng lớn; phát triển hợp lý, bền vững ngành công nghiệp khai thác, chế biến than, khoáng sản theo quy hoạch; đồng thời thực hiện đúng lộ trình kết thúc khai thác than lộ thiên, dừng khai thác các mỏ đá vôi và lộ trình kết thúc các dự án xi măng, nhiệt điện theo quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh. Tái cơ cấu ngành nông - lâm - ngư nghiệp, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn gắn với công nghiệp chế biến, đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và nâng cao hiệu quả chương trình OCOP; “lấy thành thị dẫn dắt nông thôn, lấy công nghiệp, dịch vụ thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững”.
Tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đa dạng hình thức đầu tư, nhất là đẩy mạnh đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) để xây dựng, hoàn thiện kết cấu hệ thống kinh tế - xã hội, giữ vững tiêu chí đô thị loại I theo hướng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo tính tổng thể, liên thông, gắn kết khu vực vùng cao với vùng thấp và trung tâm; trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, hạ tầng khu công nghiệp.
Quy hoạch và quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả đất đai, tài nguyên thiên nhiên; mở rộng không gian phát triển đô thị theo hướng lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối phát triển đô thị theo mô hình đa cực. Phát hiện xử lý kịp thời đối với những vi phạm trong khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh tài nguyên than, khoáng sản; kiểm soát toàn diện và giảm cơ bản các nguồn gây ô nhiễm môi trường; giải quyết căn bản vấn đề thu gom, xử lý rác thải, nước thải đô thị. Quản lý và phát triển bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn hiệu quả đa dạng sinh học; bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, ngập mặn; chủ động ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước, an ninh môi trường.
Đẩy nhanh tốc độ ứng dụng những thành tựu của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, phát triển giáo dục thông minh, y tế thông minh, du lịch thông minh, giao thông thông minh, đảm bảm an ninh, an toàn thông minh, hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi nhanh sang xây dựng chính quyền số và thành phố thông minh.
Nâng cao chất lượng cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch. Hỗ trợ phát triển mạnh doanh nghiệp gắn với thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ từ khu vực kinh tế tư nhân. Thực hiện hiệu quả đột phá chiến lược về phát triển nhân lực, đồng bộ cả về số lượng và chất lượng, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn chặt với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị sau mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển là nhân tố quyết định sự thành công trước mắt và lâu dài của thành phố Hạ Long.
Hai là, phát triển văn hóa, xã hội của thành phố Hạ Long hài hòa với phát triển kinh tế; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa con người Hạ Long - Quảng Ninh; tạo chuyển biến rõ nét hơn trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn minh nông thôn. Thành phố Hạ Long cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh quản lý khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Nâng cao đời sống kinh tế đi đối với giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc thiểu số. Chăm lo giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân, lao động của ngành Than, trong các khu công nghiệp, người lao động có thu nhập thấp, đối tượng chính sách. Cải cách toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; chất lượng dạy và học theo chương trình phổ thông mới; rà soát, đánh giá và quy hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn mới trong luật giáo dục 2019; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.
Ba là, củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững sự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Chăm lo, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Thực hiện kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh trong từng quy hoạch, chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh mạng, an ninh con người… Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông, tai nạn lao động; phòng chống cháy nổ. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại.
Bốn là, xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ và hệ thống chính trị của Thành phố trong sạch, vững mạnh, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và thực hiện tốt phương châm "kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển". Nâng cao tính chiến đấu của toàn Đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp; chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, gắn bó máu thịt với Nhân dân. Đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền đô thị gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.
Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu gắn chặt với trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Phát huy dân chủ, đoàn kết, tăng cường kỷ cương song hành với kiến tạo môi trường đổi mới, đột phá, sáng tạo vì lợi ích nhân dân, vì lợi ích chung trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị, hệ thống chính trị ở cơ sở phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng bảo đảm đồng bộ, thống nhất với thanh tra nhà nước; phải làm tốt việc phòng ngừa vi phạm và kịp thời phát hiện, phát huy nhân tố mới, tích cực, khắc phục thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm từ khi mới manh nha.
Bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; làm tốt công tác dân vận, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Sự phát triển vượt bậc của thành phố Hạ Long trong những năm qua luôn gắn với vai trò, trách nhiệm và những đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó có cán bộ chủ chốt, người đứng đầu của Thành phố qua các giai đoạn; nhiều đồng chí đã để lại dấu ấn rất sâu đậm trong lòng nhân dân. Nay do điều kiện tuổi tác không thể tái cử và do điều kiện công tác có nguyện vọng cá nhân không tiếp tục tham gia tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; có đồng chí đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi tạo thuận lợi trong việc thực hiện Nghị quyết số 837 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thể hiện rõ trách nhiệm xây dựng Thành phố, vì lợi ích chung. Đại hội chúng ta trân trọng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các đồng chí trong quá trình công tác và mong muốn các đồng chí tiếp tục cống hiến, đóng góp, chung tay xây dựng thành phố Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.
Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng là Đại hội chúng ta phải bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hạ Long nhiệm kỳ mới và bầu Bí thư Thành ủy trực tiếp tại Đại hội bảo đảm thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, hiệu quả của Đảng bộ, là một tập thể đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo hiện thực hóa thành công Nghị quyết Đại hội.
Tôi đề nghị các đại biểu dự Đại hội phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thực hiện tốt các quy định, quy chế bầu cử, nguyên tắc tập trung dân chủ, sáng suốt lựa chọn, bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hạ Long nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa đảm bảo yêu cầu hợp lý về cơ cấu, phù hợp thực tiễn của Đảng bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, vừa phải chú trọng nâng cao chất lượng cấp ủy. Đồng thời, Đại hội sẽ cân nhắc kỹ càng, lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu của Đảng bộ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn để bầu làm đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15.
Sau Đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ việc, rõ người, rõ tiến độ thời gian hoàn thành và yêu cầu chất lượng hiệu quả cần đạt được; quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội và phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.
Với niềm tin tưởng sâu sắc, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, một lần nữa, chúc các đồng chí đại biểu khách quý, mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc thành phố Hạ Long đạt nhiều thắng lợi mới trong nhiệm kỳ mới.
- Nguồn: quangninh.gov.vn

Đăng nhận xét

Bạn đã gửi bình luận !

Mới hơn Cũ hơn